Jangjawokan Sunda Buhun

Kp. Naga

Jangjawokan Sunda Buhun – Kali ini saya akan membahas sesuatu hal yang berbeda dibandingkan dengan artikel-artikel yang sudah saya publish sebelumnya. Dikarenakan saya adalah orang sunda, asli tasikmalaya, jawa barat, saya akan membuat artikel yang erat hubungannya dengan adat istiadat atau kesenian sunda. 

Sebagai Disclaimer saja, apabila dalam artikel saya ini terdapat kesalahan, itu mutlak karena tanpa unsur kesengajaan.  Mohon maaf dan jangan sungkan untuk memberikan koreksi terhadap artikel sederhana ini. 

Dalam budaya sunda ada yang dinamakan Jangjawokan. Jika dilansir dari Google Sites Jangjawokan itu adalah Realitas Sosial Budaya Masyarakat Sunda. Namun, dapat dikatakan sebagai sebuah mantra, jampi, asihan dan lain sebagainya yang biasa dipakai oleh orangtua jaman dahulu kala. Mungkin ada beberapa orangtua yang masih menggunakan mantra ini sampai dengan sekarang.

Foto dibawah ini merupakan rumah adat istiadat dari kampung naga, tasikmalaya. Tempatnya sangat sejuk, asri dan penduduknya yang sangat ramah. Disana kamu dapat melihat kekentalan adat sunda dan sekaligus belajar untuk melestarikan dan bangga atas kebudayaan indonesia, khususnya budaya sunda. 

Berikut merupakan jangjawokan sunda buhun yang saya sajikan pada artikel ini!

JAMPE NEANGAN REJEKI
Ngumpil ku ngeja
Ngentep ku pangeusi
Dunya pameuli raga pamake
Mangka kumpul mangka ngentep
Bradana brajawisesa
Kersaning widi ti gusti

JAMPE DAGANG
Iteuk aing iteuk hanga
Maung kuru datang nyuuh
Nya hanga meunang ngahaja
Badak galak datang deupa
Oray lalaki datang numpi
Reup bungkeum sajagat kabeh

JAMPE MICEUN KASIEUN
Bismillahirrohmanirrohim
Kulhu geni kulha sangsang
Bismillahirrohmanirrohim
Bismillahinuri nurun ala nuri (baca 3x)

JAMPE NGARAH JAGJAG
Bismillahirrohmanirrohim
Cai cai ti jasmani badan rohani
Cur mancur cahaya ning allah
Burinyai cahaya nugraha

JAMPE TOLAK BALA
Alam peteng ngabuder
Jin nyiliwuri setan kumelendang
Sieuh kanyere panyinglar
Bura jaringao pamunah
Puh puh
Mangat indit tong gunasika ka kula
Hu allah

Itulah 5 Jangjawokan sunda buhun yang dapat saya sajikan pada artikel kali ini, semoga dapat bermanfaat! Kita harus bangga dan melestarikan budaya bangsa.
Next Post Previous Post
No Comment
Add Comment
comment url